VLISSINGEN (ANP) – Het college van burgemeester en wethouders in Vlissingen heeft een belangrijk advies van de bezwarencommissie in de wind geslagen en ook de gemeenteraad niet geïnformeerd over het bestaan van dit advies. Dat zeggen raadsleden woensdag naar aanleiding van een verhaal in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

In oktober besloot het Vlissingse college ruim vijf jaar oude sloop- en bouwvergunningen voor hotel Britannia aan de Boulevard Evertsen in te trekken, waarna de aannemers bezwaar aantekenden. De commissie bezwaarschriften van de gemeente Vlissingen stelde de aannemers in februari in het gelijk, maar het college legde dat advies in april naast zich neer en trok de vergunningen in.

,,Ongepast”, stelt Ton de Nooij van GroenLinks. ,,Formeel hoeft het niet, maar we hadden het op prijs gesteld als we dit hadden geweten in zo’n gevoelig dossier.”

Ook de SP was graag van het advies op de hoogte geweest, aldus Sem Stroosnijder. De eenmansfractie POV heeft woensdag vragen gesteld. Alle drie de raadsleden hebben de adviezen die in bezit zijn van de PZC en het ANP niet.

Locoburgemeester Jacques Suurmond van Vlissingen vindt niet dat het college fout zat. ,,Het afgeven van sloop- en bouwvergunningen is een zuivere bevoegdheid van het college. Als er vragen zijn gedurende een proces dan zullen we die beantwoorden. Die waren er alleen niet.”

Al jarenlang is er onduidelijkheid in Vlissingen over wat er moet gebeuren met het voormalige hotel Britannia, dat al tien jaar leegstaat en verpaupert. De gemeente gaf begin 2004 sloop- en bouwvergunningen af aan aannemers. Daarna zette Bond Heemschut, een vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten, een procedure in gang om Britannia tot rijksmonument te laten verklaren. Slopen en bouwen kon daardoor niet, tot halverwege 2009 werd besloten dat Britannia geen monument werd.

Het college geeft aan dat het te lang heeft geduurd voor een begin is gemaakt met de sloop en dat het de financiële belangen van de aannemers niet van doorslaggevende betekenis vindt. De gemeente schrijft dat ze ‘slapende vergunningen’ wil tegengaan: sloop- en bouwvergunningen waarvan geen gebruik wordt gemaakt, maar die wel geldig zijn.

Britannia heeft een geschiedenis als luxueus hotel aan het begin van de vorige eeuw. In de Tweede Wereldoorlog werd het als hoofdkwartier gebruikt door de Duitsers in Vlissingen.