Burgemeester Dijkstra van Vlissingen komt dinsdag met een vuige sneer richting de pers.

(…)Zeker als de media ijverig hun partij meeblazen. Het komt allemaal wel op zijn pootjes terecht, behalve en daar zit mijn zorg, behalve als we niet meer kunnen relativeren, de stuurlui geen kans geven hun bewegingen uit te leggen, als we korte lontjes hebben.
In onze samenleving, zeker ook in de politiek, in het bestuur, komen we dat maar al te vaak tegen.
Dan zeg ik graag: mensen even dimmen, even luisteren, wat is er nu helemaal aan de hand. Vaak blijkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt. (…)

De burgemeester sluit zijn column af met de mededeling dat hij niet weet waarom hij het dacht, maar dat het vast met de actualiteit had te maken.

De actualiteit was de afgelopen maand niet erg gunstig voor het college van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse havenstad. Wendy van den Hurk kwam op woensdag 11 augustus in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) met een verhaal over hotel Britannia, een oud hotel aan de boulevard dat al jarenlang stond te verpauperen. Talloze procedures over vergunningen en andere zaken zorgden ervoor iedereen in Vlissingen schande sprak over de locatie van Britannia. In de PZC van 11 augustus bleek uit het verhaal van Van den Hurk dat het college in Vlissingen drie adviezen van de bezwarencommissie naar de prullenbak had verwezen en gewoon haar eigen gang doordraafde. Ze vernietigde, tegen het advies in, bestaande vergunningen en weigerde een nieuwe vergunning, om zo de sloop en nieuwbouw weer meer in eigen hand te nemen.

Diezelfde dag schreef ook ik een verhaal voor het ANP. Ik legde de nadruk, in tegenstelling tot Van den Hurk, meer op het feit dat het college in een zo gevoelig dossier de gemeenteraad niet had geïnformeerd. Geen van de twee invalshoeken is verkeerd, beide verhalen kloppen en doen recht aan de werkelijkheid: Vlissingen gaat haar eigen gang en heeft geen behoefte aan de visie van de gemeenteraad, in elk geval in deze zaak.

Verschillende mensen, ook in de gemeenteraad van Vlissingen, laakten de handelswijze van burgemeester en wethouders. En dan moet de pers – in casu Wendy van den Hurk en ik, de regionale omroep besteedde er geen aandacht aan – even dimmen? Even kijken wat er aan de hand is? Beste burgemeester Dijkstra: we hebben gekeken naar wat er aan de hand was en we hebben precies opgeschreven wat aan de hand was. Dus kom niet aan met deze drogredenering. Misschien in je volgende column iets schrijven over het waarom van zulke bestuurlijke zaken in plaats van bozig met je wijsvinger naar anderen wijzen. Veel Vlissingers zijn niet voor niets niet trots op hun stad.