GOES (ANP) – Thermphos International in Ritthem is niet het enige Zeeuwse bedrijf dat kampt met milieuproblemen. De provincie houdt nauw contact met diverse chemieconcerns en wat andere bedrijven in verband met problemen met milieuvervuiling.

Volgens commissaris van de koningin Karla Peijs is dat contact belangrijk. ,,Wij hebben achttien bedrijven met risico op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, waaronder een kerncentrale en we handhaven scherp omdat we hechten aan het vertrouwen van Zeeuwen”, zegt ze donderdag.

Vorige week kreeg kunstmestfabriek Yara in het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil een boete van 140.000 euro, waarvan 60.000 voorwaardelijk, van de rechtbank in Middelburg. Het bedrijf had in 2007 lekkages waarbij te veel ammoniak en kooldioxide vrijkwam. Daarbij blekk ook nog dat het bedrijf sterk vervuild water had geloosd. De rechtbank vond ook bewezen dat Yara in de tweede helft van 2008 te veel stikstof had geloosd. Yara liet donderdag weten in beroep te gaan.

Ook bij chemieconcern Dow in Terneuzen zijn verschillende problemen geweest in de afgelopen jaren. Op dit moment is het Openbaar Ministerie nog bezig met een onderzoek naar milieu-incidenten die in 2005 en 2006 zijn voorgevallen. Dat onderzoek is in de afrondende fase.

Dow zou onder meer te veel kraakgas, propeen en benzeen hebben uitgestoten. Dit leidde in 2008 tot een grootscheepse inval van Justitie, waarbij veel administratie in beslag werd genomen. Dow heeft echter nadien maatregelen genomen die hebben geleid tot minder incidenten in de laatste twee jaar.

Olieraffinaderij Total in Vlissingen-Oost kwam vorig jaar ook al in het nieuws. Die moest van de Raad van State de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden beperken. Milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt naar aanleiding van een vergunning waarin de provincie Zeeland een hogere uitstoot toestond.

Het gaat in alle gevallen om grote bedrijven. Zo werken bij Total 400 mensen, bij Yara zo’n 600 en Dow is met ruim 2000 werknemers de grootste werkgever in Zeeland.