MIDDELBURG (ANP) – Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost gaat een zware tijd tegemoet. Vrijdag werd bekend dat de huidige gedoogbeschikking is ingetrokken. De controles worden scherper en de nieuwe vergunning die op 1 januari ingaat, wordt mogelijk strenger. Dat werd vrijdag bekend tijdens een debat in Provinciale Staten van Zeeland.

Thermphos raakte in opspraak doordat het bedrijf al jaren veel te veel dioxine en zware metalen zoals cadmium uitstoot. Bovendien laat de veiligheid binnen de fabriek veel te wensen over. De VROM-Inspectie dreigde daarom de fabriek te sluiten.

Commissaris van de Koningin Karla Peijs, die verantwoordelijk is voor de handhaving bij de fosforfabriek, maakte aan het begin van het debat bekend dat ze de gedoogvergunning van Thermphos heeft ingetrokken. Dat houdt in dat de fabriek nu weer draait op een oude vergunning. Daarin staan weliswaar geen regels voor de uitstoot van giftige stoffen, maar volgens Peijs moet dit gezien worden als een ernstig signaal. ,,Het is het enige middel. We kunnen op een gedoogvergunning niet handhaven, die kunnen we alleen intrekken. Nu kunnen we bij nieuwe ernstige overtredingen de fabriek sluiten. We blijven dagelijks meten tot dat niet meer nodig blijkt.’’

De nieuwe vergunning die vorige week werd verleend gaat in op 1 januari. Daarin staan strenge eisen met betrekking tot de uitstoot van dioxine en cadmium. Tot 2015 mag de fabriek onder meer tot vier keer meer dioxine uitstoten dan de landelijke norm. Daarna moet ook Thermphos zich daaraan houden. Gedeputeerde Marten Wiersma beloofde na vragen van het CDA en de ChristenUnie te proberen om die vergunning aan te passen door een ambtshalve wijziging. De inzet is de uitstoot per 1 januari 2013 onder de landelijke norm te krijgen. Wiersma gaat daarover contact opnemen met de VROM-Inspectie, omdat die ervaring heeft met dit soort procedures bij Corus.

Directeur Rob de Ruiter van de fosforfabriek heeft er vertrouwen in dat het hem lukt de uitstoot binnen de bepaalde normen te krijgen. ,,We zijn hard bezig met een cadmiumreductieprogramma, CARE. Dat hebben we getest en daarnaast zijn we druk bezig met het aanpassen van de grondstoffen. We beheersen nu het proces en het is nog een kwestie van ‘finetunen’. Dat het lijkt alsof we pas gingen werken aan terugbrengen van de uitstoot nadat we in opspraak raakten, is toeval. Wij zijn al sinds 2004 bezig met CARE en sinds wij de dioxine maten, zijn we daar ook gelijk mee aan de slag gegaan.’’

De provincie gaat ook nog onderzoek laten doen naar haar eigen rol bij de besluitvorming rondom Thermphos. Daarin wordt ook meegenomen wat de effecten zijn en zijn geweest op de volksgezondheid. De GGD, het RIVM en de gemeenten zouden daaraan moeten meewerken.