GOES (ANP) – Natuurorganisaties de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en Het Zeeuwse Landschap willen niet meer per se dat de Hedwigepolder in het zuidoosten van Zeeland wordt ontpolderd als compensatie voor het verdiepen van de Westerschelde. Dat hebben de organisaties donderdag laten weten.

Volgens ZMF-directeur Tjieu van Mierlo komt deze koerswijziging om verschillende redenen. ,,We kunnen ecologisch en juridisch wel gelijk hebben, maar de ontpolderingsplannen leiden tot veel onrust en verdeeldheid in Zeeland.’’ Van Mierlo noemt het beleid dat de overheid voerde zwalkend, omdat dan wel moest worden ontpolderd en later weer niet. ,,Veel Zeeuwen hebben daardoor een negatief beeld bij natuur gekregen.’’

De natuurorganisaties willen nu een Herstelfonds Westerschelde instellen. Daarmee wil de ZMF ruimte maken voor nieuwe initiatieven, waardoor alternatieven voor ontpoldering kunnen worden gezocht. Van Mierlo zegt open te staan voor creatieve oplossingen, zolang natuurherstel maar plaatsvindt.

Alle betrokken partijen – natuurorganisaties, Zeeland, de Rijksoverheid en Vlaanderen – vinden met dit besluit dat alternatieven voor ontpoldering kunnen worden onderzocht.