MIDDELBURG (ANP) – De provincie Zeeland gaat schoorvoetend akkoord met het onder water zetten van een deel van de Hedwigepolder en twee andere gebieden in de provincie. Gedeputeerde Staten schreef dat woensdag in een brief aan staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw).

,,Na een periode van zeven jaar is het zaak om de discussie tot een einde te brengen’’, staat in de brief. Het provinciebestuur geeft wel aan de uitkomst van de onderhandelingen teleurstellend te vinden. Zeeland ziet moeilijkheden bij het realiseren van het nieuwe plan.

Zeeland ziet moeilijkheden bij het realiseren van het nieuwe plan. Die moeilijkheden bestaan onder meer uit het verkrijgen van de private grond van Zeeland Seaports. De Zeeuwse haven wil zwart op wit de toezegging dat het geen problemen met natuurherstel gaat krijgen bij de uitbreiding van de haven. Daarnaast moet een golfterrein een andere locatie krijgen.

De provincie ziet het plan dat Bleker vrijdag presenteerde als sluitstuk van de discussie en wenst in de toekomst niet meer mee te werken aan ontpoldering. ,,Natuurherstel zal in de toekomst met andere maatregelen en middelen moeten worden gerealiseerd’’, zo staat in de laatste alinea van de brief.

Provinciale Staten heeft zich nog niet uitgesproken over het plan. Dat gebeurt vrijdag. Duidelijk is dat daar weerstand is tegen het compromis dat Bleker met eurocommissaris Potocnik sloot. Of een meerderheid het eens is met de brief is nog niet duidelijk.

 

Lees hier de volledige brief van GS aan de staatssecretaris.