BREDA – Op één na zijn alle mensen die ervan worden verdacht in Midden-Brabant een drugsbende te  hebben gevormd gisteren vrijgelaten. De rechter besloot dat de groep van dertien verdachten, waaronder enkele leden van de in opspraak geraakte motorclub Satudarah, lang genoeg in voorarrest heeft gezeten.

De meesten zaten al ruim acht maanden, nadat ze waren opgepakt tijdens een grootscheepse politie-actie op 30 november. Vier van de dertien verdachten kwamen al eerder vrij. Gisteren kwamen er weer acht vrij. Alleen een 42-jarige verdachte uit Litouwen blijft nog tot 1 oktober vastzitten. Dat heeft te maken met een nog onbekende getuige die zich op het allerlaatste moment meldde. Pas nadat het 33.000 pagina’s tellende einddossier naar de drukker ging.

Die man kan volgens officier van justitie dingen vertellen die van invloed zijn voor het proces van alle verdachten, maar hij zou vooral verklaren over de rol van de Litouwer. Het Openbaar Ministerie houdt voorlopig stil wie de getuige precies is. Maandag impliceerde de officier nog bang te zijn dat verdachten of vrienden van verdachten hem opzoeken en onderr druk zetten om hem anders te laten verklaren.

Om dit soort zaken te verkomen is het de verdachten verboden om contact met elkaar of de getuigen te hebben. Daarnaast hebben ze allemaal hun paspoort moeten inleveren. Ze zijn geschorst totdat de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt. Dat zal waarschiujnlijk pas eind 2013 zijn.

De beslissing is anders dan die van de vorige rechtbank drie maanden geleden. Er zijn drie andere rechters, omdat de vorige zich verschoonden, omdat ze partijdig bleken, aldus advocaat Robert van ’t Land. Ze beoordeelden de voor zijn cliënt ontlastende verklaring van een medeverdachte van geen waarde, bleek uit het proces-verbaal van de zitting op 1 juni. Van ’t Land verzoekt de rechtbank zich op zo’n moment te verschonen. ,,Dan houden ze de eer aan zichzelf, dat is wel zo netjes. Als ze dat niet hadden gedaan, had ik gewraakt.’’